';
Comments
Share
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist osaleb täna Pariisis IEA (Rahvusvahelise Energiaagentuuri) konverentsil ning kohtub Prantsusmaa digiministri Mounir Mahjoubi ja Soome energeetikaministri Kimmo Tiilikaineniga. Minister Tammist teeb konverentsi ministrite paneelis ka ettekande hoonete energiatõhususe parandamise teemal. „Oleme ehitussektoris võtnud küll suuna nullenergia majade ehitusele, kuid märgatava muutuseni on veel pikk maa minna. See on väljakutse kõigile turuosalistele, sest Euroopa Liidu keskmisena tarbivad meie kasutuses olevad hooned ikka ligi 40% toodetavast energiast. Eestis veelgi rohkem – üle 50%. Et energiatõhusa ehituse parimad praktikad pärast ehituse valmimist sahtlipõhja ei ununeks, tuleb kasutada e-ehituse lahendusi ja kogutud andmeid tulevikuprojektide paremaks elluviimiseks hästi ära kasutada,“ sõnas minister Tammist. Hoonete energiatõhususe tõstmiseks on MKM välja töötamas e-ehituse platvormi, mis hõlmab kogu ehituse elukaart alates planeerimisest kuni lammutamise ja taaskasutuseni. See loob aluse kogu Eesti ehitatud keskkonna elava digitaalse versiooni kujunemisele ja koondab ning ühtlustab omavahel kõik ehitistega seotud avalikud andmebaasid ja registrid. Lisaks investeeritakse aastatel 2019-2022 elamumajanduse valdkonda 178,8 mln eurot, millest 122 miljoniga toetatakse korterelamute rekonstrueerimist energiasäästu eesmärgil.