';

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, KredEx ja SmartCap sõlmisid Early Fund II osakute märkimise lepingu 10 miljoni euro investeerimiseks algusfaasis kõrgtehnoloogilistesse väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mille toote- või teenusearendus ja ärimudel tuginevad peamiselt teadus- ja arendustööle ning sellega kaasneva intellektuaalomandi kommertsialiseerimisele.

„Paljude teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete jaoks on just käivitusperioodil takistuseks kapitali piiratus. Kuna aga tegemist on valdkondadega, kus edukus sõltub suuresti ka kiirest stardist, siis otsustas riik luua täiendava toetusmeetmena fondi, mis toetab muutusi Eesti majanduses, aitab kasvatada eksporti ja luua kõrgelt kvalifitseeritud töökohti. Tegemist ei ole seejuures lihtsalt toetusega, vaid investeerimisfondiga, millel on ka ülesanne fondi varasid läbi tulusate investeeringute kasvatada,“ selgitas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniminister eraldab lepingu alusel fondi omakapitali sissemakseks 10 miljonit eurot KredExile, mille tütarettevõte SmartCap leiab konkursi korras eraturult fondijuhi otseste investeeringute tegemiseks.

SmartCapi juhatuse liige Sille Pettai tõi välja, et Eestis on palju kogenud ettevõtjaid ja eksperte, kuid teadusmahukates valdkondades endiselt ebapiisavalt kapitali, et kõiki ideid realiseerida. „On väga tervitatav, et riik adresseerib just teadus- ja arendustöö mahukate iduettevõtete kapitali puuduse probleemi, investeerides kõrge kasvupotentsiaaliga innovatsioonile orienteeritud varase faasi tehnoloogiaettevõtetesse,“ sõnas Pettai.

Pettai rõhutas, et lisaks kapitali kaasamisele on vähemalt sama oluline ka iduettevõtete koostöö investorite ja ekspertidega. „Seetõttu toetume investeeringute tegemisel kogenud riskikapitalivaldkonna fondijuhtidele, kellel on lisaks investeeringule kindel huvi ja võimekus pakkuda ettevõtetele ka mitmekülgset tuge ja professionaalset nõu,“ lisas ta.

Riskikapitali pakkumine läbi fondifondide, nagu Balti Innovatsioonifond I ja EstFund, on eraturu väga hästi toimima pannud. Uus investeering ongi samm juba hästi toimiva risikikapitali turu edasiarendamises. Kokku jõuab Balti Innovatsioonifondi ja EstFundi toel ettevõteteni umbes 560 miljoni euro ulatuses era- ja riskikapitaliinvesteeringuid, millega on väga suures ulatuses turutõrkeid õnnestunud leevendada. Käesoleva investeeringuga püütakse anda lahendus keerukamale turutõrkele – teadus- ja arendusmahukate ja intellektuaalomandi-rohketes valdkondades on kapitali puudujääk endiselt tuntav, nagu selgus eelmisel sügisel MKMi, SmartCapi ja Startup Estonia koostöös tellitud turu-uuringust. Investeerimisotsuse aluseks on ka möödunud aastal erakondade poolt allkirjastatud leping, millega suunatakse 1% SKP-st teadus- ja arendustegevusele.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in