';

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist osales 21.-22. veebruaril Rumeenias Bukarestis mitteametlikul Euroopa Liidu kaubandusministrite kohtumisel, kus arutlusel oli kaubandusleppe läbirääkimiste ettevalmistamine Ameerika Ühendriikidega.

„Eesti on väljendanud selget toetust Euroopa Liidu ja USA vastastikuseks tööstuskaupade tollitariifide kaotamiseks ja läbirääkimiste kiireks alustamiseks, et vältida negatiivsete arengute eskaleerumist EL-USA kaubandussuhetes. Me ei toeta tariifide kehtestamist sellistes Euroopa majandusele olulistes sektorites nagu autode ja autoosade tootmine, millesse on kaastatud ka Eesti ettevõtted. Tollide kaotamine aitab luua uusi võimalusi töökohtade lisandumiseks ja majanduskasvu edendamiseks Euroopas, suurendades ühtlasi Eesti kaubavahetust USAga ja parandades meie ettevõtete ekspordivõimalusi,“ tutvustas minister Tammist Eesti seisukohti läbirääkimistel.

„Eesil on Ameerika Ühendriikidega hea koostöö ja tollitariifide kaotamine aitaks kaasa väga tiheda äri- ja teaduskoostöö tekkele. Möödunud aasta novembris sõlmis Eesti Lõuna-Carolina osariigiga lepingu, mis aitab ettevõtetel ja teadusasutustel hõlpsamalt leida partnereid, alustada koostööprojekte nii tehnoloogiate arenduseks, tööstuspartnerluseks ja ettevõtetele vastakuti USA ja Euroopa turule laienemiseks. Kui Euroopa Komisjonil õnnestub liikmesriikide mandaadi alusel peetavate kõneluste käigus tööstuskaupade tollitariifid kaotada, loob see Eesti ettevõtetele täiendavaid võimalusi sealsel aktiivsel turul,“ selgitas Tammist.

Lepingu kohaldamisalast jäävad välja põllumajandustoodete suhtes kohaldatavad tollitariifid. Lisaks arutasid ministrid Bukarestis ka vastavushindamise lepingut, mille eesmärgiks on lihtsustada ELis ja USAs toodete vastavuse hindamist teise osapoole tehniliste eeskirjadega.

Möödunud aasta juunis kehtestas USA Euroopa Liidu terasele ja alumiiniumile imporditollid. 2018. aasta juulis toimus president Trumpi ja Jean-Claude Junckeri kohtumine, mille ühisavalduses lubasid pooled alustada tööd kaubandussuhete tugevdamise suunas, eesmärgiga viia tollitariifid, mittetariifsed barjäärid ja subsiidiumid nullini.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in