';

Majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon OECD tutvustab täna rahvusvahelisel turismimessil TOUREST värsket raportit pikaajalistest trendidest turismis ja nende mõjust turismi tulevikule.

Uuringu järgi mõjutavad turismivaldkonna tulevikku mitmesugused ülemaailmsed demograafilised, majanduslikud, poliitilised, tehnoloogilised ja keskkonnaga seotud muutused, mis toovad endaga nii uusi võimalusi kui riske. OECD hinnangul on peamised turismi megatrendid turistide arvu kasv ja nõudluse muutused, jätkusuutliku turismi kasv, tehnoloogia ja mobiilsuse areng.

“MKM on just koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga alustanud Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2030 kavandamist ning selles on oma kindel koht ka turismivaldkonna pikaajalistel arengusuundadel. Meie üheks väljakutseks on Eesti kui välisinvesteeringute ning turismi sihtkoha rahvusvahelise tuntuse ja konkurentsivõime suurendamine kõrgema lisandväärtusega investeeringute ja teenuste segmendis. Seda kõike saame teha ainult riigi, EASi turismiarenduskeskuse ning turimisettevõtjate jätkuvalt heas koostöös,” sõnas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

OECD hinnangul vajab turismi pikaajaliste eesmärkide seadmine senisest enam erinevate majandussektorite ülest planeerimist ning mitme ministeeriumi tegevusvaldkondade (ettevõtlus, innovatsioon, haridus, kultuur, sport, transport, regionaalareng jt) suuremat sidusust, et tagada turismisihtkoha tuntuse ning riigi konkurentsivõime kasv. Vajalik on tagada, et turismiettevõtluse õiguskeskkond toetaks piisavalt ettevõtluse arengut, võttes arvesse trende ja uut tüüpi majandust (platvormimajandus).

Reisimise populaarsuse kasv toob kaasa erinevate reisisihtkohtade üha suureneva konkurentsi ja vajaduse eristuda. „Peame koostöös leidma ideid ja lahendusi tulevikus turismisihtkohana eristumiseks, kuidas tuua turismiettevõtlusesse enam innovatsiooni, suurendada erasektori teadlikkust digitaliseerimisega seotud tehnoloogiate võimalustest oma ettevõtte lisandväärtust kasvatada,” lisas minister Tammist.

OECD on arenenud tööstusriike koondav rahvusvaheline majandusorganisatsioon. OECD tegeleb peamiselt majanduspoliitika analüüsi, statistika ja prognoosidega. Eesti on OECD täisliige alates 2010. aastast ning osaleb OECD turismikomitee töös.

Link raportile: https://doi.org/10.1787/d465eb68-en

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in