';

Eesti majandusele pika strateegilise tulevikuvaate saamiseks kutsus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist mullu novembris majandusministeeriumisse esimesele mitteametlikule kohtumisele ettevõtluse ja teaduse eksperdid, et esimest korda pärast 2015. aastat jätkata Vabariigi Valitsuse innovatsioonipoliitika komisjoni tööga.

„Eesti edasine tootlikkuse kasv ja sellega vältimatult seotud kogu ühiskonna jõukus sõltub sellest, kas meie ettevõtted on suutelised globaalsetes väärtusahelates kõrgemale tõusma või ei. Järgmistele astmetele ronimiseks on aga tarvis teha targemat tööd, investeerida jõulisemalt arendustegevusse ja innovatsiooni, arendada oma tooteid, uuendada ettevõtet tervikuna, värvata asjakohaseid tippspetsialiste. Mitmed nimetatud vajadused eeldavad riigi suuremat panust kas keskkonna kujundamisel või ettevõtetega koos finantsiliste riskide maandamisel,“ rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Komisjoni kokku kutsumise peamine ajend on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ühistööna ettevalmistatav arengukava, mis esmakordselt sidustab strateegilises raamistikus teaduse ja majanduse. Lisaks on komisjon eesmärk pikemas perspektiivis aidata tugevdada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi võimekust tehnoloogilise arendustegevuse ja innovatsioonialase poliitika kujundajana.

Innovatsioonipoliitika komisjon koosneb oma valdkonna ekspertidest, kes novembris mitteametlikul koosolekul väljendasid tugevalt valmisolekut panustada selleks, et tõsta Eestis tehnoloogilise arendustegevuse ja innovatsiooni taset. „Komisjoni liikmed on oma kogemuste ja teadmiste pinnalt väga olulisteks sisendi andjateks, aga ka valideerijateks, kas riigi välja töötatud poliitikavalikud on oodatud muutuste kaasa toomiseks piisavalt asjakohased,“ selgitas minister Tammist.

Komisjoni kuuluvad Jevgeni Kabanov (Taxify tootearendusjuht), Heidi Kakko (Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni juhatuse liige), Erkki Karo (TalTech Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor), Raul Kirjanen (Graanul Invest ASi juhatuse esimees), Robert Kitt (Swedbank Eesti juhatuse esimees), Maarja Kruusmaa (TalTech biorobootika keskuse juht, professor), Viljar Lubi (MKM-i majandusarengu asekantsler), Ruth Oltjer (Chemi-Pharm ASi asutaja ja juhatuse esimees, Tartu Ülikooli nõukogu esimees), Veljo Otsason (Superangel OÜ osanik ja juhatuse liige), Toomas Peek (IT-ettevõtja), Indrek Reimand (HTM-i kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler) ning Henry Kattago (Riigikantselei strateegiadirektor). Komisjoni aseesimees on Martin Kruus (investor, taastuvenergia valdkonna ekspert) ning esimees ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in